Namaluj swój psychologiczny autoportret

 

Dobra relacja ze sobą to tak naprawdę najważniejsza relacja w naszym życiu. Od jej jakości zależy to, jak ułożą się relacje z innymi ważnymi osobami, partnerami, przyjaciółmi, rodziną, współpracownikami. Warto więc o nią zadbać. Dobra relacja ze sobą to oprócz samoakceptacji i  zdrowej samooceny, także  znajomość siebie, swoich potrzeb, wartości, jakie są dla nas ważne, ale i wzorców, schematów, którymi się kierujemy w życiu. Jest to świadomość swojego potencjału oraz słabszych stron. Składa się na nią wiedza o tym, jakie posiadamy cechy osobowości.

Czym jest typ osobowości? 

 

Twój typ osobowości, to system, który obejmuje cechy charakterystyczne, odczucia, myśli, postawy, typowe zachowania oraz mechanizmy radzenia sobie z problemami. Wyznacza on niepowtarzalny wzór działania Twojej psychiki - sposób myślenia, odczuwania i zachowania.
Zrozumienie własnego charakteru i schematów myślenia jest kluczem do rozwiązania życiowych problemów. Znajomość własnego typu osobowości pomaga ugruntować empatię i wgląd w siebie. Pokazuje nam to, co jest w nas unikalne, jak i to, co jest schematyczne, powtarzalne i przewidywalne.

W takim samopoznaniu pomagają nam różne klasyfikacje i testy dostępne na rynku np. Myers-Briggs  Indicator (MBTI), który jest rozszerzoną koncepcją Carla Gustava Junga czy pięcioczynnikowy model osobowości Wielka Piątka autorstwa Paula Costy i Roberta McCrae. Są to bardzo pomocne narzędzia, ale ja zdecydowałam się pokazać Wam klasyfikację, która przekonuje mnie szczególnie.

 Twój psychologiczny autoportret


Systematyka typów osobowości zaproponowana przez Johna L. Oldhama i Lois B. Morris została oparta na klasyfikacji zaburzeń osobowości. Autorzy założyli, że wyodrębnione przez psychiatrów zaburzenia osobowości można postrzegać jako skrajne przypadki w kontinuum normalnych, indywidualnych różnic osobowościowych. Czternaście zaburzeń osobowości (DSM-IV) to doprowadzone do skrajności przypadki czternastu typów osobowości, które w różnym stopniu cechują każdą jednostkę ludzką. 

Wyróżniamy więc:

1.Typ Sumienny (zaburzenie osobowości obsesyjno-kompulsywne).
2. Typ Pewny Siebie (zaburzenie osobowości narcystyczne)
3. Typ Dramatyczny (zaburzenie osobowości histrioniczne)
4. Typ Czujny (zaburzenie osobowości paranoidalne)
5. Typ Zmienny (zaburzenie osobowości bordeline)
6. Typ Oddany (zaburzenie osobowości patologiczna zależność)
7. Typ Samotniczy (zaburzenie osobowości schizoidalne)
8. Typ Wygodny (zaburzenie osobowości bierno-agresywne)
9. Typ Wrażliwy (zaburzenie osobowości ucieczkowe)
10. Typ Nie-zwyczajny (zaburzenie osobowości schizotypalne)
11. Typ Awanturniczy (zaburzenie osobowości antyspołeczne)
12. Typ Ofiarny (zaburzenie osobowości autodestrukcyjne)
13. Typ Władczy (zaburzenie osobowości sadystyczne)
14. Typ Poważny (zaburzenie osobowości depresyjne)

Twoja osobowość to niepowtarzalna mieszanka wszystkich tych typów, które występują u Ciebie w różnym natężeniu. Każdy z tych typów jest normalny i powszechny. Żaden z nich nie jest lepszy od innego. Każdy ma swoje mocne i słabe strony. 

Przez najbliższe tygodnie będę prezentować na mojej fejsbukowej stronie (www.facebook.com/coachyourselfpl) 14 typów. Śledząc moje FB poznacie cechy charakterystyczne typów, to jak dany typ radzi sobie w związkach, w pracy, z emocjami oraz jak dobrać partnera mając dominujący określony typ. Myślę, że czytając opisy z łatwością odnajdziecie w nich cechy swoje i swoich najbliższych. Dzięki temu zrozumiecie dlaczego czujecie, kochacie, myślicie i postępujecie właśnie tak. Zapraszam do towarzyszenia mi w malowaniu własnego portretu.


Julitta Dębska

Źródła:
Twój psychologiczny autoportret. Dlaczego czujesz, kochasz, myślisz, postępujesz właśnie tak., John M. Oldham, Lois. B. Morris
DSM-IV - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition, Washington, American Psychiatric Association 1994.

Obraz: Namaluj

You May Also Like

0 komentarze

Popularne posty

@julittadebska