Czy bycie w związku wpływa korzystnie na samoocenę?Jak sądzisz, czy istnieje zależność między byciem w relacji romantycznej, a poziomem samooceny? To zależy - częsta odpowiedź w przypadku tematów związanych z psychologią, jest adekwatna również w tym wypadku. Jak wynika z najnowszych badań, wszystko zależy od tego,  o jakim związku mówimy.

Badania korelacji między statusem związku a samooceną podjęli się Eve Luciano i Ulrich Orth z Uniwersytetu w Bernie. Wyniki eksperymentu przeprowadzonego na 9 tysiącach młodych Niemców, zostały opublikowane w lutym 2017 r. w Journal of  Personality and Social Psychology.
 
Uczestnicy badania mieli średnio 17, 27, 37 lat w momencie jego rozpoczęcia. Ich samoocenę, status związku i jakość związku (jeśli w takowym byli) mierzono czterokrotnie podczas całego badania.  Po raz pierwszy przy przystąpieniu do eksperymentu i następnie przez 3 lata na koniec każdego roku. Badacze wyodrębnili różne grupy biorąc pod uwagę  wiek uczestników, ich wykształcenie, płeć i osobowość, by upewnić się, że czynnikiem mającym istotny wpływ na wyniki jest status ich związku.
Samoocena była mierzona za  pomocą trzech stwierdzeń, które mieli do wyboru uczestnicy: " Lubię siebie takiego jakim jestem", "W zasadzie jestem z siebie zadowolony" i "Czasami czuję się bezwartościowy". 

Oto jak przedstawiają się wyniki badania.

Czy kiedy rozpoczynamy nowy związek nasza samoocena wzrasta?


Osoby, które były w związkach krótszych niż rok nie odczuły wzrostu swojej samooceny w porównaniu do osób, które były singlami. Co więcej, po rozstaniu z partnerem ich samoocena nawet spadła i była niższa od samooceny singli. Natomiast  u osób, które wytrwały w związkach dłużej niż rok, odnotowano wzrost samooceny. 

Czy warto przejść do kolejnego etapu i wziąć ślub?


Te wyniki mogą niektórych zaskoczyć. Mianowicie, nie odnotowano żadnej różnicy w samoocenie u osób, które żyły w związkach sformalizowanych i niesformalizowanych. 

Czy osoby z wysoką samooceną chętniej wchodzą w nowe związki?


W badaniu nie wykazano różnicy między poziomem samooceny, a chęcią do rozpoczęcia związku. Dostrzeżono jednak wpływ samooceny na trwałość relacji. W krótkoterminowe związki wchodzili zarówno uczestnicy z wysoką, jak i z niską samooceną. Natomiast znacznie częściej, wysoką samooceną na początku badania, charakteryzowały się osoby, których związki były dłuższe i przetrwały minimum rok.

Osoby z niską samooceną częściej zawierają relacje, które szybko się rozpadają, a po zerwaniu ich samoocena spada jeszcze bardziej.

Czy jakość związku ma znaczenie?


Dobrymi jakościowo związkami zostały nazwane w badaniu relacje, w których partnerzy odczuwają satysfakcję z bycia razem, są sobie oddani, wierni, są zaangażowani i mają niewiele konfliktów. U osób, które rozpoczynały "dobry jakościowo związek" znacznie częściej odnotowano wzrost samooceny w porównaniu z uczestnikami, których związki nie były tak satysfakcjonujące.

Wyniki badania wykazały też, że osoby z wysoką samooceną budowały lepsze jakościowo związki od osób, które miały tę samoocenę niższą.

Wnioski


Podsumowując, zawarcie związku wpływa korzystnie na samoocenę, jeśli jest on dobry jakościowo i jeśli trwa dłużej niż rok. Według badaczy wpływ na wzrost samooceny u osób będących w relacjach romantycznych ma kilka czynników. Po pierwsze, potrzeba bycia w bliskiej relacji osób będących w związkach jest zrealizowana. Po drugie, związek romantyczny jest nową rolą społeczną, która może spowodować zmiany w osobowości, w tym wzrost samooceny. Po trzecie, znalezienie partnera może być jednym z celów życiowych. Realizując go jesteśmy bliżsi tzw. lepszej wersji siebie. 

Badacze w swoich wnioskach nie wzięli pod uwagę jednego ważnego czynnika wpływającego na wzrost samooceny osób będących w związkach. Okazał się on istotny w badaniach Belli Depaulo (Singlism). Chodzi o ocenę społeczną, która jest znacznie surowsza w przypadku singli. Badania Depaulo wykazały, że status związku koreluje ze statusem społecznym. Ci, którzy są w relacjach romantycznych są za to doceniani i nagradzani. Społeczeństwo znacznie lepiej odbiera osoby, które były w romantycznych związkach i z różnych powodów je zakończyły, od tych, które nie mają za sobą takich doświadczeń.

Na samoocenę ma więc wpływ przede wszystkim jakość relacji. Jeśli jesteśmy w dobrym dla nas związku, samoocena wzrasta. Jednocześnie znacznie większą szansę na bycie w dobrym związku mają osoby, które rozpoczynają go mając zdrową, wysoką samoocenę. Po raz kolejny więc badania potwierdzają znaną nam prawdę, że pracę nad związkiem warto zacząć od pracy nad sobą, bo za słowami Nathaniela Brandena, autora "6 filarów poczucia własnej wartości": "Nie ma większej przeszkody dla szczęścia, niż lęk, że nie zasługuję na miłość i że moim przeznaczeniem jest to, iż zostanę zraniony. Takie obawy rodzą samospełniającą się przepowiednię". 

Julitta Dębska

źródła:
Luciano, E. C., & Orth, U. (2017). Transitions in romantic relationships and development of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 112, 307-328.

Obraz: Samoocena

You May Also Like

0 komentarze

Popularne posty

@julittadebska