Coaching przez duże C

 

 

Coaching przez duże C pomaga znaleźć odpowiedzi na najważniejsze w życiu pytania takie jak: kim jestem, po co tu jestem, jaka jest moja misja, jaki sens ma moje życie, w co wierzę, jaka wyższa siła jest poza mną i jak ona na mnie wpływa. Nie na każdym etapie naszego życia pytania te wydają się nam istotne. Często koncentrujemy się na naszej codziennej rzeczywistości rozumianej jako nasze środowisko, zachowania i umiejętności. Nad nią pracujemy i zmieniając elementy, które przynależą do tych trzech obszarów dokonujemy jej modyfikacji. Bywa jednak, że mimo wkładanego wysiłku, pracy, starań albo nie jesteśmy do końca zadowoleni z tego, co się dzieje w naszym życiu, nie mamy poczucia spełnienia i szczęścia albo zmiany okazują się być krótkotrwałe i wszystko szybko wraca do niesatysfakcjonującej nas normy. Receptą jest wtedy sięgnięcie do naszych zasobów z nieco wyższych poziomów np. z poziomu duchowego. Mechanizm ten wyjaśnia model poziomów logicznych Roberta Dilts'a.



Trwała zmiana


Koncepcję logicznych poziomów zmiany sformułował antropolog Gregory Bateson opierając się na badaniach Bertranda Russela z dziedziny logiki i matematyki. Dilts zaadoptował i rozwinął ten model. Zakłada on, że  zmian nie wprowadza się fragmentarycznie, lecz całościowo, jako że zmiana jednego elementu w określonej całości pociąga za sobą zmianę wszystkich pozostałych elementów tej całości. Uczenie się i zmiana wygenerowana na skutek procesu uczenia się może zaistnieć na różnych poziomach neurologicznych. Model Poziomów Neurologicznych pokazuje, że jeśli na jakimś poziomie dokonasz zmiany jednego z elementów, to ta zmiana wywołuje efekt na poziomie niższym (chinking down) lub wyższym (chinking up). Model ten pozwala zaobserwować relacje pomiędzy różnymi elementami, uświadomić, jakie znaczenie ma zachowanie równowagi na wszystkich poziomach. (1)

7 poziomów neurologicznych


Dilts wyróżnił 7 poziomów neurologicznych często przedstawianych w postaci piramidy. (2)

1. Środowisko (gdzie? kiedy? z kim?)

Poziom ten określa gdzie i z kim żyjemy, w jakim otoczeniu przebywamy, z kim się spotykamy, kiedy i w jakim czasie to się dzieje. 

2. Zachowania (co robimy?)

Są to konkretne działania, które podejmujemy w ramach naszych umiejętności.

3. Umiejętności (jak?)

Są to grupy, czy zestawy zachowań oraz strategie działania przez nas stosowane.

4. Przekonania (co to znaczy? z jakiego powodu?)

Ten poziom określa różne nasze sądy na temat nas samych, innych ludzi i świata, których używamy jako podstawy naszych działań. 

5. Wartości (dlaczego?)

Określa, co jest dla nas ważne. Stanowi siłę napędową naszych działań. 

6. Tożsamość (kim jestem?)

Określa role społeczne.

7. Duchowość  (kto jeszcze? Po co?)

Opisuje sens naszego istnienia oraz nasze rozumienie tego, kto jeszcze ma wpływ na nasze życie i nasz świat. To nasze rozumienie tego, po co żyjemy, jaki jest nasz życiowy cel, nasze przeznaczenie i nasze powołanie. Wymiar duchowy kształtuje nasze życie, a zmiana na tym poziomie wywołuje istotne i najbardziej trwałe zmiany.

Życiowy napęd


Poziomy te możemy interpretować również jako poziomy motywacyjne. Najpłytszy z nich dotyczy trzech pierwszych poziomów (środowisko, zachowanie, umiejętności). Tutaj następuje zmiana najmniej trwała i zazwyczaj ma ona przejściowy, okresowy charakter. Dilts nazywa ten obszar oddziaływań w pracy z klientem, coachingiem przez małe c. Głębiej znajduje się obszar coachingu przez duże C, związany z trwałą, głęboką zmianą, która sięgać może również tożsamości, kiedy to klient np. z byłego palacza staje się ekologiem, człowiekiem zdrowego życia, tym samym zmienia swoje przekonania i wartości w sposób trwały. Najgłębszy poziom zmian, gdzie metody pracy określane są przez Diltsa jako sponsoring zmiany, przynosić może zmianę osobistą niekiedy tożsamą ze zmianą osobowości lub postawy życiowej. (3)

Niewidoczne dla oczu

Zmiana na wyższym poziomie prowadzi automatycznie do zmiany na poziomach niższych jak również blokada na poziomie wyższym powoduje problemy na niższych poziomach. Stąd wynika niezwykła siła coachingu przez duże C. Zazwyczaj widzimy jednak poziom widoczny dla oczu czyli 3 pierwsze obszary. Pozostałe są skryte w głębi jaźni i nie zawsze się im przyglądamy lub jesteśmy w ogóle świadomi ich istnienia. Chcąc jednak wprowadzić prawdziwą harmonię w swoim życiu i być z niego w pełni usatysfakcjonowanym warto nie tylko obserwować, to co jest widoczne dla oczu, ale również wsłuchać się w melodię naszej duszy. I tych strun dotyka właśnie coach przez duże C.

Co Ci w duszy gra?

Julitta Dębska

Źródła: 
(1)  http://mailgrupowy.pl/shared/resources/4257,procedura-coachingu/4661,skrypt-z-zajec
(2)  Dilts R., 'Od przewodnika do inspiratora, czyli Coaching przez duże C", Warszawa, Wydawnictwo PINLP, 2006
(3) Bennewicz M., "Coaching i mentoring w praktyce", Warszawa, G+J Grunter + Jahr Polska Sp. z o.o. & Co Spółka Komandytowa, 2011.

Obraz: Duże C 

You May Also Like

0 komentarze

Popularne posty

@julittadebska