Znajdź swój styl mówcy!Jeśli chcesz zostać dobrym mówcą to stoi przed Tobą pierwsze ważne zadanie: odnaleźć swój indywidualny styl mówcy.

Mówca może:

- utożsamiać się z tym co mówi albo mieć do tego dystans
- opierać się na racjonalnych argumentach albo na emocjach.


Mamy zatem cztery podstawowe style przemawiania.
DYREKTOR
 • To mówca utożsamiony z tematem i argumentujący racjonalnie.
 •  Posługuje się krótkimi, kategorycznymi zdaniami wyraźnie oddzielając słowa.
 • Intonacja jego wypowiedzi jest opadająca – końcówka każdego zdania jest wypowiedziana niżej niż początek.
 • Dyrektor ma plan, którego jest pewien i przekazuje go nie spodziewając się sprzeciwów.
 • Jest przekonany, że ewentualne wątpliwości to błahostki wynikające z niewiedzy.
 • Nie rozumie, jak bez złej woli można się z nim nie zgadzać.Styl Dyrektora jest dobry przy:

    - Komunikowaniu decyzji,
    - Ustalonych strategii i planów, 
    - Przekazywaniu informacji.

Jego zaletą jest to, że wzbudza wiarygodność.
Wadą jest to, że Dyrektor nie znosi sprzeciwu i nie słucha co ludzie mówią, a to często irytuje i zniechęca słuchaczy.

MISJONARZ

 • To mówca utożsamiony z tematem i przemawiający emocjonalnie.
 • Gdy przemawia zapala się, jest podniecony, czasem aż krztusi się z emocji.
 • Posługuje się często patosem, wielkimi, okrągłymi słowami, brzmiącymi jak napis na pomniku.
 • Przekazuje wielką ideę, w którą wierzy i chce tę wiarę przekazać słuchaczom.Styl Misjonarza jest dobry przy:

    - Prezentowaniu wielkich wizji i idei.
    - Przekazywaniu ogromnych celów i zapaleniu słuchaczy do ich realizacji.

Jego zaletą jest to, że mówi z przekonaniem, a jego emocje mogą udzielić się słuchaczom. Jest, więc postrzegany jako ktoś uczciwy.
Wadą z kolei jest to, że Misjonarz ma skłonność do przekonywania przekonanych, mnożenia argumentów w sprawach oczywistych, a jego patos może czasem przerodzić się w śmieszność.

PROFESOR
 •  To mówca zdystansowany do tematu, argumentujący racjonalnie.
 •  Mówi wolno, z pewnym wahaniem, czasem używa zwrotów osłabiających jego  wypowiedź („w pewnym sensie”, „właściwie”, „można powiedzieć”).
 •  Jest refleksyjny, raczej pokazuje zagadnienie, często z różnych punktów widzenia,  niż przekonuje do niego.Styl profesora jest dobry przy:

- Przekazywaniu założeń teoretycznych.

Zaletą stylu profesora jest miękkość z jaką zaczyna argumentację – na pewno nie zrazi do siebie widowni żadną kontrowersyjną tezą, ponieważ przedstawi  ją obok tezy przeciwnej.
Wadą jest to, że jego wypowiedzi mogą być mętne i niewiarygodne, szczególnie dla osób szukających prostych recept i jasnych wskazówek.

LUZAK
To mówca zdystansowany do tematu i przy tym emocjonalny (a właściwie – mniej racjonalny).
Wydaje się, że mówi od niechcenia, z pewnym lekceważeniem. Często z humorem i ironią, ale czasem także z cynizmem.

Styl Luzaka jest dobry, gdy:

 - Trzeba ostudzić emocje lub poprawić nastrój.

Zaletą Luzaka jest to, że najłatwiej z całej czwórki może wzbudzać sympatię, a zarazem najmniej wpływa na niego trema.
Wadą jest jednak to, że Luzak niewiele osób może pociągnąć za sobą – jego wystąpienia mogą rozbawić, zdystansować, ale nie porwą ani nie przekonują.


Dobry mówca jest świadom stylu, który preferuje i świadomie potrafi posługiwać się innymi stylami.

Potem staje się to tak naturalne, że mówca odruchowo przyjmuje styl najbardziej użyteczny w danej sytuacji.1. Przeanalizuj swoje dotychczasowe wystąpienia i określ:
- czy częściej utożsamiasz się z tematem, czy masz do niego dystans,
- czy częściej korzystasz z argumentów racjonalnych czy emocjonalnych?
Zapytaj o opinię Twoich znajomych, dotychczasowych odbiorców.
2. Przeanalizuj to do jakich grup najczęściej przemawiasz i jakie style są najbardziej odpowiednie dla nich.
3. Baw się stylami!Jeżeli np. odkryłeś, że najbliżej jest Ci do Misjonarza to przy najbliższym wystąpieniu spróbuj wprowadzić elementy stylu dyrektora. 

Źródła:
Wystąpienia publiczne w biznesie. Podręcznik.  - Agata Rzędowska, Jerzy Rzędowski.


You May Also Like

0 komentarze

Popularne posty

@julittadebska